134 E Main St, Stockbridge, MI, United States

Location:134 E Main St, Stockbridge, MI, United States